Otras, ZKTECO

ZKT0920009 ZKTECO ZKTECO SBTL8000- Barrera Peatonal Ti 9%
ZKT0920009 ZKTECO ZKTECO SBTL8000- Barrera Peatonal Ti swing barriers
ZKT0920009 ZKTECO ZKTECO SBTL8000- Barrera Peatonal Tipo Swing...
$248,430.94 (impuestos no incluidos)
$319,411.21
$288,179.89 (incluye impuestos)
ZKT0910006 ZKTECO ZKTECO FBL6000PRO - Barrera Peatonal 9%
ZKT0910006 ZKTECO ZKTECO FBL6000PRO - Barrera Peatonal flap barriers
ZKT0910006 ZKTECO ZKTECO FBL6000PRO - Barrera Peatonal Bidireccional /...
$102,286.50 (impuestos no incluidos)
$131,511.21
$118,652.34 (incluye impuestos)
ZTA4500009 ZKTECO ZKTECO SBTL5000 - Barrera Abatible un 9%
ZTA4500009 ZKTECO ZKTECO SBTL5000 - Barrera Abatible un swing barriers
ZTA4500009 ZKTECO ZKTECO SBTL5000 - Barrera Abatible un Carril...
$102,286.50 (impuestos no incluidos)
$131,511.21
$118,652.34 (incluye impuestos)
ZTA0920001 ZKTECO ZKTECO SBTL6000 - Barrera Peatonal Bi 9%
ZTA0920001 ZKTECO ZKTECO SBTL6000 - Barrera Peatonal Bi swing barriers
ZTA0920001 ZKTECO ZKTECO SBTL6000 - Barrera Peatonal Bidireccional / Acero...
$86,356.75 (impuestos no incluidos)
$111,030.11
$100,173.83 (incluye impuestos)
ZTA449002 ZKTECO ZKTECO FBL5222 - Barrera Peatonal Cent 9%
ZTA449002 ZKTECO ZKTECO FBL5222 - Barrera Peatonal Cent flap barriers
ZTA449002 ZKTECO ZKTECO FBL5222 - Barrera Peatonal Central / Acero SUS304...
$79,634.11 (impuestos no incluidos)
$102,386.71
$92,375.57 (incluye impuestos)
ZTA0920002 ZKTECO ZKTECO SBTL6200 - Barrera Peatonal Ce 9%
ZTA0920002 ZKTECO ZKTECO SBTL6200 - Barrera Peatonal Ce swing barriers
ZTA0920002 ZKTECO ZKTECO SBTL6200 - Barrera Peatonal Central / Acero...
$66,188.82 (impuestos no incluidos)
$85,099.91
$76,779.03 (incluye impuestos)
ZTA458005 ZKTECO ZKTECO D4330 - Arco Detector de Metale 9%
ZTA458005 ZKTECO ZKTECO D4330 - Arco Detector de Metale detectores de metal arco
ZTA458005 ZKTECO ZKTECO D4330 - Arco Detector de Metales / 33 Zonas de...
$43,098.00 (impuestos no incluidos)
$55,411.71
$49,993.68 (incluye impuestos)
ZKT066008 ZKTECO ZKTECO TS2200 - Torniquete Tripode Do 9%
ZKT066008 ZKTECO ZKTECO TS2200 - Torniquete Tripode Do torniquetes
ZKT066008 ZKTECO ZKTECO TS2200 - Torniquete Tripode Doble Carril...
$41,490.41 (impuestos no incluidos)
$53,344.81
$48,128.87 (incluye impuestos)
ZKT0910011 ZKTECO ZKTECO FBL320 - Barrera Peatonal Cent 9%
ZKT0910011 ZKTECO ZKTECO FBL320 - Barrera Peatonal Cent flap barriers
ZKT0910011 ZKTECO ZKTECO FBL320 - Barrera Peatonal Central Retraible /...
$32,867.89 (impuestos no incluidos)
$42,258.71
$38,126.75 (incluye impuestos)
ZKT0920015 ZKTECO ZKTECO SBTL300 - Barrera Peatonal Bid 9%
ZKT0920015 ZKTECO ZKTECO SBTL300 - Barrera Peatonal Bid swing barriers
ZKT0920015 ZKTECO ZKTECO SBTL300 - Barrera Peatonal Bidireccional / Acero...
$32,137.16 (impuestos no incluidos)
$41,319.21
$37,279.11 (incluye impuestos)
ZTA583001 ZKTECO ZKTECO LPRS4000 - Camara de Reconocimi 9%
ZTA583001 ZKTECO ZKTECO LPRS4000 - Camara de Reconocimi lpr
ZTA583001 ZKTECO ZKTECO LPRS4000 - Camara de Reconocimiento de Placas /...
$32,137.16 (impuestos no incluidos)
$41,319.21
$37,279.11 (incluye impuestos)
ZKT0910005 ZKTECO ZKTECO PROENTRANCE FB02FP - Flap Barr 9%
ZKT0910005 ZKTECO ZKTECO PROENTRANCE FB02FP - Flap Barr flap barriers
ZKT0910005 ZKTECO ZKTECO PROENTRANCE FB02FP - Flap Barrier de Acero...
$30,968.01 (impuestos no incluidos)
$39,816.01
$35,922.89 (incluye impuestos)
ZKT0810049 ZKTECO ZKTECO ProfaceXFMBPak - Terminal de C 9%
ZKT0810049 ZKTECO ZKTECO ProfaceXFMBPak - Terminal de C facial
ZKT0810049 ZKTECO ZKTECO ProfaceXFMBPak - Terminal de Control de Acceso y...
$30,675.72 (impuestos no incluidos)
$39,440.21
$35,583.83 (incluye impuestos)
ZKT0810050 ZKTECO ZKTECO ProfaceXFMB01Pak - Terminal de 9%
ZKT0810050 ZKTECO ZKTECO ProfaceXFMB01Pak - Terminal de facial
ZKT0810050 ZKTECO ZKTECO ProfaceXFMB01Pak - Terminal de Control de Acceso...
$28,483.55 (impuestos no incluidos)
$36,621.71
$33,040.92 (incluye impuestos)
ZTA150002 ZKTECO ZKTECO LPRS1000 - Camara de Reconocimi 9%
ZTA150002 ZKTECO ZKTECO LPRS1000 - Camara de Reconocimi lpr
ZTA150002 ZKTECO ZKTECO LPRS1000 - Camara de Reconocimiento Placas Para...
$27,314.40 (impuestos no incluidos)
$35,118.51
$31,684.70 (incluye impuestos)
ZKT0700013 ZKTECO ZKTECO PROFACEXTICH - Terminal de Con 9%
ZKT0700013 ZKTECO ZKTECO PROFACEXTICH - Terminal de Con lectoras biometricas
ZKT0700013 ZKTECO ZKTECO PROFACEXTICH - Terminal de Control de Acceso y...
$25,999.09 (impuestos no incluidos)
$33,427.41
$30,158.95 (incluye impuestos)
ZKT0700014 ZKTECO ZKTECO PROFACE X TI - Terminal de Con 9%
ZKT0700014 ZKTECO ZKTECO PROFACE X TI - Terminal de Con lectoras biometricas
ZKT0700014 ZKTECO ZKTECO PROFACE X TI - Terminal de Control de Acceso y...
$25,706.81 (impuestos no incluidos)
$33,051.61
$29,819.90 (incluye impuestos)
ZTA451014 ZKTECO ZKTECO TS2022PRO - Torniquete Bidirecc 9%
ZTA451014 ZKTECO ZKTECO TS2022PRO - Torniquete Bidirecc torniquetes
ZTA451014 ZKTECO ZKTECO TS2022PRO - Torniquete Bidireccional...
$25,122.23 (impuestos no incluidos)
$32,300.01
$29,141.79 (incluye impuestos)
ZKT0910017 ZKTECO ZKTECO FBL200 - Barrera Peatonal Bidi 9%
ZKT0910017 ZKTECO ZKTECO FBL200 - Barrera Peatonal Bidi flap barriers
ZKT0910017 ZKTECO ZKTECO FBL200 - Barrera Peatonal Bidireccional / Acero...
$24,829.94 (impuestos no incluidos)
$31,924.21
$28,802.73 (incluye impuestos)
ZKT0920016 ZKTECO ZKTECO SBTL320 - Barrera Peatonal Cen 9%
ZKT0920016 ZKTECO ZKTECO SBTL320 - Barrera Peatonal Cen swing barriers
ZKT0920016 ZKTECO ZKTECO SBTL320 - Barrera Peatonal Central Abatible /...
$24,829.94 (impuestos no incluidos)
$31,924.21
$28,802.73 (incluye impuestos)
ZTA450001 ZKTECO ZKTECO SBT1000S - Puerta de Cortesia B 9%
ZTA450001 ZKTECO ZKTECO SBT1000S - Puerta de Cortesia B swing barriers
ZTA450001 ZKTECO ZKTECO SBT1000S - Puerta de Cortesia Bidireccional /...
$21,176.33 (impuestos no incluidos)
$27,226.71
$24,564.54 (incluye impuestos)
ZKT0910018 ZKTECO ZKTECO FBL220 - Barrera Peatonal de 9%
ZKT0910018 ZKTECO ZKTECO FBL220 - Barrera Peatonal de flap barriers
ZKT0910018 ZKTECO ZKTECO FBL220 - Barrera Peatonal de Aleta Bidireccional...
$20,299.47 (impuestos no incluidos)
$26,099.31
$23,547.38 (incluye impuestos)
ZKT066007 ZKTECO ZKTECO TS2100 - Torniquete Tipo Puente 9%
ZKT066007 ZKTECO ZKTECO TS2100 - Torniquete Tipo Puente torniquetes
ZKT066007 ZKTECO ZKTECO TS2100 - Torniquete Tipo Puente Bidireccional /...
$20,299.47 (impuestos no incluidos)
$26,099.31
$23,547.38 (incluye impuestos)
ZKT0700012 ZKTECO ZKTECO SPEEDFACEV5LTI -Terminal de Re 9%
ZKT0700012 ZKTECO ZKTECO SPEEDFACEV5LTI -Terminal de Re lectoras biometricas
ZKT0700012 ZKTECO ZKTECO SPEEDFACEV5LTI -Terminal de Reconocimiento Facial...
$19,568.74 (impuestos no incluidos)
$25,159.81
$22,699.74 (incluye impuestos)
ZKT0920020 ZKTECO ZKTECO SBT2000S - Puerta de Cortesia 18%
ZKT0920020 ZKTECO ZKTECO SBT2000S - Puerta de Cortesia swing barriers
ZKT0920020 ZKTECO ZKTECO SBT2000S - Puerta de Cortesia Bidireccional de...
$19,058.70 (impuestos no incluidos)
$27,226.71
$22,108.09 (incluye impuestos)
ZTA0610006 ZKTECO ZKTECO ProFace X- Terminal de Control 9%
ZTA0610006 ZKTECO ZKTECO ProFace X- Terminal de Control facial
ZTA0610006 ZKTECO ZKTECO ProFace X- Terminal de Control de Acceso con...
$18,399.59 (impuestos no incluidos)
$23,656.61
$21,343.52 (incluye impuestos)
ZKT0810006 ZKTECO ZKTECO ELITEPASS - Terminal de Recono 9%
ZKT0810006 ZKTECO ZKTECO ELITEPASS - Terminal de Recono facial
ZKT0810006 ZKTECO ZKTECO ELITEPASS - Terminal de Reconocimiento Facial /...
$17,961.16 (impuestos no incluidos)
$23,092.91
$20,834.94 (incluye impuestos)
ZKT0700023 ZKTECO ZKTECO ELITEACCESS - Terminal de reco 9%
ZKT0700023 ZKTECO ZKTECO ELITEACCESS - Terminal de reco lectoras biometricas
ZKT0700023 ZKTECO ZKTECO ELITEACCESS - Terminal de reconocimiento facial...
$16,938.14 (impuestos no incluidos)
$21,777.61
$19,648.24 (incluye impuestos)
ZKT0810007 ZKTECO ZKTECO PROFACEXTDCH - Terminal de Con 9%
ZKT0810007 ZKTECO ZKTECO PROFACEXTDCH - Terminal de Con facial
ZKT0810007 ZKTECO ZKTECO PROFACEXTDCH - Terminal de Control de Acceso y...
$15,622.84 (impuestos no incluidos)
$20,086.51
$18,122.50 (incluye impuestos)
ZKT1530027 ZKTECO ZKTECO FACEDEPOT7BCH - Terminal de Co 9%
ZKT1530027 ZKTECO ZKTECO FACEDEPOT7BCH - Terminal de Co facial
ZKT1530027 ZKTECO ZKTECO FACEDEPOT7BCH - Terminal de Control de Acceso con...
$13,722.97 (impuestos no incluidos)
$17,643.81
$15,918.64 (incluye impuestos)
ZTA0960003 ZKTECO ZKTECO PB4060R - Barrera Vehicular De 9%
ZTA0960003 ZKTECO ZKTECO PB4060R - Barrera Vehicular De barreras vehicular
ZTA0960003 ZKTECO ZKTECO PB4060R - Barrera Vehicular Derecha / Brazo...
$13,138.39 (impuestos no incluidos)
$16,892.21
$15,240.53 (incluye impuestos)
ZTA0960002 ZKTECO ZKTECO PB4060L - Barrera Vehicular Iz 9%
ZTA0960002 ZKTECO ZKTECO PB4060L - Barrera Vehicular Iz barreras vehicular
ZTA0960002 ZKTECO ZKTECO PB4060L - Barrera Vehicular Izquierda / Brazo...
$13,138.39 (impuestos no incluidos)
$16,892.21
$15,240.53 (incluye impuestos)
ZKT1110004 ZKTECO ZKTECO D1065 - Arco Detector de Metal 9%
ZKT1110004 ZKTECO ZKTECO D1065 - Arco Detector de Metal detectores de metal arco
ZKT1110004 ZKTECO ZKTECO D1065 - Arco Detector de Metal / 6 Zonas /...
$13,006.85 (impuestos no incluidos)
$16,723.10
$15,087.95 (incluye impuestos)
ZKT0930011 ZKTECO ZKTECO TS200 - Torniquete Bidireccion 9%
ZKT0930011 ZKTECO ZKTECO TS200 - Torniquete Bidireccion torniquetes
ZKT0930011 ZKTECO ZKTECO TS200 - Torniquete Bidireccional / Acero SUS304 /...
$12,846.09 (impuestos no incluidos)
$16,516.41
$14,901.47 (incluye impuestos)
ZKT0810036 ZKTECO ZKTECO 178S - Camara Termografica Inf 39%
ZKT0810036 ZKTECO ZKTECO 178S - Camara Termografica Inf facial
ZKT0810036 ZKTECO ZKTECO 178S - Camara Termografica Infrarroja con...
$12,213.50 (impuestos no incluidos)
$23,280.81
$14,167.66 (incluye impuestos)
ZKT0800031 ZKTECO ZKTECO S922ID4G - Control de Asistenc 9%
ZKT0800031 ZKTECO ZKTECO S922ID4G - Control de Asistenc huella
ZKT0800031 ZKTECO ZKTECO S922ID4G - Control de Asistencia portatil / 5000...
$10,946.22 (impuestos no incluidos)
$14,073.71
$12,697.61 (incluye impuestos)
ZKT0520004 ZKTECO ZKTECO ZD434K-Monitor LED UHD Profesi 18%
ZKT0520004 ZKTECO ZKTECO ZD434K-Monitor LED UHD Profesi monitores
ZKT0520004 ZKTECO ZKTECO ZD434K-Monitor LED UHD Profesional de 43 pulgadas...
$10,259.34 (impuestos no incluidos)
$14,656.20
$11,900.83 (incluye impuestos)
ZKT0100004 ZKTECO ZKTECO BL852Q38ALP - Camara IP Bullet 18%
ZKT0100004 ZKTECO ZKTECO BL852Q38ALP - Camara IP Bullet lpr
ZKT0100004 ZKTECO ZKTECO BL852Q38ALP - Camara IP Bullet para...
$9,193.95 (impuestos no incluidos)
$13,134.21
$10,664.98 (incluye impuestos)
ZKT0190002 ZKTECO ZKTECO Z8608NF8F - NVR de 8 Canales / 18%
ZKT0190002 ZKTECO ZKTECO Z8608NF8F - NVR de 8 Canales / nvr s de 8 canales
ZKT0190002 ZKTECO ZKTECO Z8608NF8F - NVR de 8 Canales / 8 Canales...
$8,470.53 (impuestos no incluidos)
$12,100.76
$9,825.82 (incluye impuestos)
ZKT0930012 ZKTECO ZKTECO TS1000D - Torniquete Bidirecci 9%
ZKT0930012 ZKTECO ZKTECO TS1000D - Torniquete Bidirecci torniquetes
ZKT0930012 ZKTECO ZKTECO TS1000D - Torniquete Bidireccional / Acero SUS304...
$8,315.62 (impuestos no incluidos)
$10,691.51
$9,646.12 (incluye impuestos)
ZTA065014 ZKTECO ZKTECO INBIO460PROBOX - Panel de Contr 9%
ZTA065014 ZKTECO ZKTECO INBIO460PROBOX - Panel de Contr paneles de control
ZTA065014 ZKTECO ZKTECO INBIO460PROBOX - Panel de Control de Acceso de 4...
$8,184.09 (impuestos no incluidos)
$10,522.40
$9,493.54 (incluye impuestos)
ZKT0810051 ZKTECO ZKTECO G3PROWIFI - Control de Acceso 9%
ZKT0810051 ZKTECO ZKTECO G3PROWIFI - Control de Acceso facial
ZKT0810051 ZKTECO ZKTECO G3PROWIFI - Control de Acceso y Asistencia Facial...
$7,964.87 (impuestos no incluidos)
$10,240.55
$9,239.25 (incluye impuestos)
ZTA0960001 ZKTECO ZKTECO CMP200 - Barrera Vehicular de 28%
ZTA0960001 ZKTECO ZKTECO CMP200 - Barrera Vehicular de barreras vehicular
ZTA0960001 ZKTECO ZKTECO CMP200 - Barrera Vehicular de doble direccion Izq...
$7,761.03 (impuestos no incluidos)
$12,570.51
$9,002.80 (incluye impuestos)
ZTA065010 ZKTECO ZKTECO INBIO460B - Panel de Control de 9%
ZTA065010 ZKTECO ZKTECO INBIO460B - Panel de Control de paneles de control
ZTA065010 ZKTECO ZKTECO INBIO460B - Panel de Control de Acceso Profesional...
$7,526.44 (impuestos no incluidos)
$9,676.85
$8,730.67 (incluye impuestos)
ZKT065006 ZKTECO ZKTECO INBIO460PRO - Panel de Control 9%
ZKT065006 ZKTECO ZKTECO INBIO460PRO - Panel de Control paneles de control
ZKT065006 ZKTECO ZKTECO INBIO460PRO - Panel de Control de Acceso Avanzado...
$6,941.86 (impuestos no incluidos)
$8,925.25
$8,052.56 (incluye impuestos)
Resultados de 1 a 45 de 419