LPR - Monitoreadosys.com - Wejoin, BOSCH, Wulian, Dahua, Vivotek, ZKTeco, Imou, Alexa, Saxxon, UTEPO - Monterrey México

LPR

ZTA582001 Zkteco ZKTECO LPRS2000 - Sistema de Reconocimiento
ZTA582001 Zkteco ZKTECO LPRS2000 - Sistema de Reconocimiento LPR
ZTA582001 Zkteco ZKTECO LPRS2000 - Sistema de Reconocimiento Placas /...
$59,255.78 (impuestos no incluidos)
$68,736.70 (incluye impuestos)
ZTA583001 Zkteco ZKTECO LPRS4000 - Sistema de Reconocimiento
ZTA583001 Zkteco ZKTECO LPRS4000 - Sistema de Reconocimiento LPR
ZTA583001 Zkteco ZKTECO LPRS4000 - Sistema de Reconocimiento de Placas /...
$58,674.00 (impuestos no incluidos)
$68,061.84 (incluye impuestos)
ZTA0100001 Zkteco ZKTECO LPRS2045L PACK - Camara IP LPRS1000
ZTA0100001 Zkteco ZKTECO LPRS2045L PACK - Camara IP LPRS1000 LPR
ZTA0100001 Zkteco ZKTECO LPRS2045L PACK - Camara IP LPRS1000 de...
$55,765.11 (impuestos no incluidos)
$64,687.53 (incluye impuestos)
ZTA150002 Zkteco ZKTECO LPRS1000 - Camara LPR todo Integrado
ZTA150002 Zkteco ZKTECO LPRS1000 - Camara LPR todo Integrado LPR
ZTA150002 Zkteco ZKTECO LPRS1000 - Camara LPR todo Integrado para...
$44,471.78 (impuestos no incluidos)
$51,587.26 (incluye impuestos)